17-03-2015

НАУЧНО СТАНОВИЩЕ
Калциев флуорид като източник на флуорид, добавен за хранителни цели към хранителни добавки
Научно становище на Панела по добавки към храни и източници на нутриенти, добавени към храни
(Въпрос No. EFSA-Q-2005-088)
Прието на 27 ноември 2008
 
 
Членове на панела:
F. Aguilar, U.R. Charrondiere, B. Dusemund, P. Galtier, J. Gilbert, D.M. Gott, S. Grilli, R. Guertler, G.E.N. Kass, J. Koenig, C. Lambré, J-C. Larsen, L-C. Leblanc, A. Mortensen, D. Parent-Massin, I. Pratt, I. Rietjens, I. Stankovic, P. Tobback, T. Vergieva, R. Woutersen
 
Резюме
След поискване от Европейската комисия към Европейския орган по безопасност на храните, Научният панел за добавки към храни и източници на нутриенти, добавени към храни беше помолен да даде научно становище за безопасността на калциевия флуорид, добавен за хранителни цели като източник на флуорид в хранителни добавки и за бионаличността на флуорид от този източник.
Настоящото становище касае само безопасността на калциевоя флуорид като източник на флуорид и бионаличността на флуорида от този източник. Безопасността на самия флуорид, в смисъл количества, които могат да бъдат приемани, е извън областта на компетенция на този Панел.
Повечето от наличните данни за токсичност, прегледани за това становище, идват от експозиция на свободно разтворими форми на флуорида, такива като натриев флуорид, и резултатите от задълбочени оценки за тези вещества заключават, че най-чувствителният ефект на хронична експозиция на флуорид при хора е зъбна флуороза. Заключенията на тези оценки също показват, че генотоксичността и канцерогенността не се влияят от човешката експозиция на флуорид. В Европа има установени максимални граници на поносим прием за флуорид, възлизащи на 1.5 mg/ден за деца от 1 – 3 г., 2.5 mg/ден за деца от 4 – 8 г., 5 mg/ден за деца от 9 – 15 г. и 7 mg/ден за възрастни (над 15 г.). Оскъдната налична литература за токсичността на калциев флуорид подсказва, че калциевият флуорид показва по-ниска токсичност от разтворимите форми на флуорида при еквивалентни дози.
Предлаганото суплементиране предвижда, че калциевият флуорид ще бъде добавян към хранителни добавки за доставяне на около 1 mg калциев флуорид, съответстващ на около 0.5 mg флуорид дневно. Все пак, поради отчетената ниска разтворимост и бионаличност, реалната експозиция при суплементиране с калциев флуорид може в най-добрия случай около половината от пресметнатите дневни количества (0.25 mg/ден). Дневният прием на калций от този източник ще бъде много малък и не представлява опасност за здравето.
Панелът забеляза, че предвиденото суплементиране с калциев флуорид няма да надвишава максималните нива на поносимост, определени в Европа за различните популации. Освен това, потенциалният допълнителен принос на това суплементиране за възрастни до наличните оценки за обща дневна експозиция на флуорид няма да надвиши специфичната горна поносима граница на прием за възрастното население и за деца над 8-годишна възраст. Панелът заключи, че използването на калциев флуорид като хранителна добавка при предложените нива не представлява опасност за здравето на тези популации.
Все пак Панелът отбеляза, че един сценарий за експозиция, който разглежда суплементирането на питейната вода с 1 mg/l подсказва, че потенциалният добавен принос на суплементирането с калциев флуорид към общата оценена хранителна експозиция от храна и питейна вода може да достигне или надвиши максималните нива на поносим прием, определени в Европа за деца от 1 до 3 и от 4 до 8 години.
Панелът заключи, че използването на калциев флуорид като хранителна добавка не би следвало да бъде обект на загриженост за здравето, при положение, че максималните нива за поносим прием, определени за Европа, не се надвишават от комбинираната експозиция от хранителни добавки и храненето.
Панелът отбелязва, че, според Регламент на Комисията (ЕС) No 629/2008 максималните нива на олово, живак и кадмий в продаваните хранителни добавки трябва да бъдат съответно 3 mg/kg, 0.1 mg/kgи 1 mg/kg.
 
Ключови думи: калциев флуорид, CAS 7789-75-5, хранителни добавки

Архив