15-05-2024

Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) стартира информационна кампания през 2024 г. - #PlantHealth4Life

Целта на кампанията е да повиши осведомеността и да предизвика критично мислене относно рисковете за здравето на растенията и тяхната пряка връзка с икономиката и безопасността на храните в Европа.

Бъдете информирани! Повече информация можете да намерите на уебсайта на кампанията, тук: Plant health for life. | EFSA (europa.eu)

 

https://focalpointbg.com/files/EFSA_Plant_Health_Instagram_1080x1080-A.jpg

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив