09-05-2024

Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) стартира информационна кампания през 2024 г. - #Safe2EatEU.

Целта на настоящата кампания е да информира гражданите за различни аспекти от безопасността на храните, като даде възможност за информиран избор на храни и да повиши доверието на потребителите в системата за безопасност на храните на ЕС.

Бъдете информирани! Повече информация можете да намерите на уебсайта на кампанията, тук: Safe2Eat | EFSA (europa.eu)

 

 https://focalpointbg.com/files/Cheese.png

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

 

Архив