20-06-2024

Опасност и риск: Знаете ли каква е разликата?

Разберете повече в рамките на кампанията на Европейския орган по безопасност на храните - Hazard VS Risk!

#HazardRisk

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив