08-06-2021

На 7 юни 2021 г., Световния ден за безопасност на храните, EFSA стартира своята кампания EU Choose Safe Food, чиято първа фаза ще приключи в края на месец август. Тази фаза е фокусирана върху повишаване на осведомеността относно науката зад безопасността на храните в ЕС. Следващата фазата (септември-октомври) ще има за цел да подтикне гражданите да мислят критично за ежедневния си избор на храна.

Кампанията е насочена към потребителите на възраст 25 - 45, с фокус върху жените и младите родители.

Европейските потребители са сред най-добре защитените и информирани относно рисковете по хранителната верига. Системата за безопасност на храните на ЕС дава информация на всеки европейски гражданин за това как се произвежда, преработва, пакетира, етикетира и продава храната, която употребява. Като част от тази система, независимата експертиза на EFSA анализира научните данни и проучвания за оценка на рисковете от храни. Това гарантира на европейците, че всички продукти на пазара на ЕС са безопасни.

Станете част от кампанията на EFSA, като посетите електронната страница, посветена на кампанията, на следния линк: https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/, или като използвате следния хаштаг - #EUChooseSafeFood

Повече информация е публикувана и на уебсайта на EFSA, тук: https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-launches-eu-choose-safe-food-campaign-world-food-safety-day.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив