17-03-2015

Катрин – Жеслен Ланел, Изпълнителен директор на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), се оттегля, за да поеме позиция във Френските обществени служби.

Catherine Geslain-Lanéelle, Executive Director of EFSA, resigns to take up post in French public service

На 24 юли 2013г. г-жа Катрин Жеслен – Ланел, Изпълнителен директор на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), обяви, че се оттегля, за да поеме нова позиция като Генерален директор в дирекция „Земеделие, храни и териториални политики“ във Министерството на земеделието на Франция, считано от 01 септември 2013г.

Г-жа Сю Дейвис, председател на Управителния съвет на EFSA заяви „От името на Управителния съвет бих желала да благодаря на Катрин за огромния и принос в работата на EFSA през последните седем години. През този период EFSA като научна организация се разви значително, предоставяйки хиляди високо качествени научни становища и съвети, посредством които се гарантира безопасната храна на трапезата на европейските потребители. Г-жа Ланел беше отдадена на идеята за подобряване на ефикасната работа на EFSA и гарантиране на нейната отрита, прозрачна и независима дейност. Искрено съжаляване, че г-жа Ланел се оттегля, но й желаем успех в новата й позиция.“.

Г-жа Дейвис допълни, че е доволна от номинирането на г-н Бернхард Урл, настоящ директор на Дирекция „Оценка на риска и научно подпомагане“ в EFSA, за заместник на г-жа Ланел до провеждането на заседание на Управителния съвет на EFSA през октомври 2013г., на което ще бъде избран временно изпълняващ длъжността Изпълнителен директор.

Междувременно, Европейската комисия ще стартира процедура за избор на нов постоянно действащ Изпълнителен директор на EFSA. Изпълнителният директор на EFSA се посочва от Управителния съвет на базата на изготвен предварително от Европейската комисия списък с кандидати и последяващо изслушване на избраните кандидати в Европейския парламент.

Г-жа Катрин Жеслен – Ланел е Изпълнителен директор на EFSA от 2006г. Тя беше посочена за тази позиция от Управителния съвет след проведена открита процедура на ниво Европейски съюз, за период от пет години, след което мандатът й беше подновен на 01 юли 2011г. На 26 и 27 юли същата година г-жа Ланел и екипа й посетиха Центъра за оценка на риска към Българската агенция по безопасност на храните във връзка с неговото създаване като партньор на EFSA в България.

Д-р Донка Попова,
Национална Фокална точка на EFSA
Център за оценка на риска, 25.07.2013г.

Архив