20-02-2018

Във връзка със стратегията на ЕФСА 2020 за справяне с нови предизвикателства, и по-конкретно климатичните промени и тяхното въздействие върху всички области на производството на храни, ЕФСА стартира проектът CLEFSA (Climate change and Emerging risks for Food Safety)

Чрез проектът CLEFSA се цели разработване на метод за идентифициране на възникващите рискове, свързани с климатичните промени, както и ще се създадат възможности за класиране и приоритизиране на рисковете в областта на безопасността на храните и фуражите.

В тази връзка, ЕФСА търси подкрепа и сътрудничество със заинтересованите страни от държавите членки, чрез попълване на кратко електронно проучване.

 Проучването ще е достъпно до 07 март 2018г. на следния линк - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ClimateChange_Survey_2018. Попълването му отнема по-малко от 10 минути. Повече информация може да бъде открита в следния  документ.

Молим за Вашето съдействие за участие в електронното проучване, както и последващото му разпространение до заинтересовани организации и експерти, работещи в областта на климатичните промени и безопасността на храните.

Екипът на Българския контактен център на EFSA е на разположение при необходимост от допълнителна информация, свързана с попълването на проучването.

  

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив