01-07-2024

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ), базиран в Парма, Италия, обявява покана за кандидатстване като командировани национални експерти (SNE).

Командированите национални експерти следва да имат най-малко три години опит в държавни структури с административни, правни, научни, технически, консултантски или надзорни функции и да запазят своята заетост в институцията/организацията, в която работят през периода на ангажираност в ЕОБХ.

Продължителността на заетост към ЕОБХ е между 6 месеца и 2 години, като може да бъде подновявана до максимум 4 години.

Месторабота на командированите национални експерти може да бъде ЕОБХ - гр. Парма, Италия или контактния център на ЕОБХ, в гр. Брюксел, Белгия.

На командированите национални експерти ще бъдат изплащани дневни и месечни надбавки за издръжка за целия период, описани подробно тук: SNE_ED_Decision.pdf (europa.eu)

В зависимост от опита на кандидата и звеното на ЕОБХ, към което ще бъде назначен експерта, ще му бъде предоставена възможността да участва и подпомага работата на ЕОБХ свързана със събиране на данни, анализи на данни и оценка на риска, участие в дейности по комуникация.

Повече информация във връзка с поканата е публикувана и на уебсайта на ЕОБХ, на следния линк: EFSA Seconded National Experts Call - EFSA Careers (europa.eu), като поканата е в ход без краен срок за подаване на заявления.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив