14-01-2021

EFSA публикува информация за конкурс за разработване на софтуер на тема „Дизайн на изкуствен интелект за откриване на фалшиви новини, използвайки научните становища на EFSA, за да се гарантира достоверността на информацията относно безопасността на храните и фуражите в ЕС“, с референтен номер CONTEST/EFSA/AMU/2020/01.

Основната цел на този конкурс е да се популяризират някои от ключовите принципи на EFSA – такива като откритост и иновативност – за да бъде по-ясно разбрана научната дейност на EFSA от заинтересованите страни. Като резултат от конкурса се очаква разработването на прототип на изкуствен интелект, който открива фалшиви новини в областта на безопасността на храните и фуражите на базата на информацията от всички научни становища на EFSA от основаването й до наши дни.

За първият победител е предвидена награда в размер на 7 000 евро.

Крайният срок за регистрация на кандидатите за участие е удължен до 28.01.2021 г.14:30 ч. (СЕТ), 8-ми февруари 2021 г., 14:30 ч. (СЕТ).

Повече подробности относно конкурса са публикувани на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/contests

 

 

 Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив