28-04-2022

Конференцията, организирана по време на френското председателство на Съвета на Европейския съюз, на тема „Оформяне на бъдещето на животновъдството чрез научни изследвания“ ще се проведе на 13 юни 2022 г. Събитието ще бъде хибридно – с ограничено физическо присъствие в Париж и онлайн. Ще бъде осигурен симултанен превод от английски на френски език и обратно.

Съобщението за събитието е публикувано на:

https://ptolemee.com/elevage-demain-2022/ELEVAGE-DE-DEMAIN-SAVE-THE-DATE-EN.pdf

За предварителна регистрация използвайте следния електронен адрес:

https://ptolemee.com/elevage-demain-2022/inscription-en.html 

Във време, когато животновъдството в Европа претърпява сериозни промени, тази конференция ще разгледа в перспектива очакванията на европейските граждани и ще дискутира въпроси, свързани с хуманното отношение към животните и хората, които ги отглеждат. Ще бъдат разгледани концепцията „Едно благосъстояние“ и инициативата „Едно здраве“ от гледна точка на агроекологията и изменението на климата. Ще бъде представен приносът на Европейския съюз в тази посока в рамките на Хоризонт Европа (рамковата програма на ЕС за изследвания и иновации, 2021-2027 г.). Какви видове изследвания са необходими за подпомагане на животновъдството в хармония с околната среда и благосъстоянието на животните и хората в процеса на връщане към местно и изграждане на устойчиво земеделие с употребата на по-малко антимикробни средства? Тази конференция ще се опита да даде отговори на този и други въпроси, а накрая ще се дискутира какви обучения са необходими за да се приложат успешно научните постижения в животновъдната практиката. Събитието, което ще събере изследователи, управляващи и животновъди ще завърши с кръгла маса, където всички заинтересовани страни ще споделят своята визия по поставените на конференцията въпроси.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив