11-01-2023

EFSA организира конференция „Науката се среща с политиката“ на тема „Инициативи на ЕС за широко използване на секвенирането от следващо поколение за справяне с хранителни заплахи“ (онлайн и в Парма), която ще се проведе на 5 и 6 септември 2023 г.:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/save-date-science-meets-policy-conference-eu-initiatives-towards-large-scale-use-next

Срещата е предназначена за всички заинтересовани страни и ще бъде от особено значение за компетентните органи за оценка на риска в областта на безопасността на храните в ЕС и извън него, както и за политиците.

Регистрацията ще започне на 14 април 2023 г. и ще приключи на 30 юни за физическо участие и на 1 септември за онлайн присъствие.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив