18-04-2023

Европейската научна конференция за приложна епидемиология на инфекциозните болести (European Scientific Conference for Applied Infectious Disease Epidemiology – ESCAIDE), организирана от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC), популяризира своята покана за резюмета. Срокът за подаването им (първа покана) е от 5 април до 15 май. Повече информация за това как да изпратите резюме може да получите на:

https://www.escaide.eu/en/presenters/call-abstracts

Професионалисти в областта на общественото здравеопазване в началото на кариерата си и млади учени също могат да кандидатстват за финансиране за покриване на разходите за пътуване и настаняване когато подават резюме за ESCAIDE 2023. За критериите и процеса на Инициативата за финансиране може да научите повече на:

https://www.escaide.eu/en/presenters/funding-initiative

Конференцията ще се проведе в Барселона от 22 до 24 ноември 2023 г., като събитието ще бъде предавано и чрез онлайн стрийминг.

Резюметата предоставени от 5 април до 15 май (първа покана) ще бъдат прегледани от 17 май до 31 май, а резултатите ще бъдат обявени до 16 юни.

Втората покана за подаване на резюмета ще бъде от 7 до 18 септември. Информация за нея ще бъде публикувана по-късно на уебсайта на ESCAIDE: https://www.escaide.eu/en.

Всички актуализации относно конференцията ще бъдат обявени на уебсайта на ESCAIDE и в каналите на социалните медии Facebook, LinkedIn и Twitter (@ESCAIDE).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив