14-02-2017

[CENTER][B]Конференция: „ НЕОНИКОТИНОИДИТЕ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПЧЕЛИТЕ“.[/B][/CENTER] [JUSTIFY]На 31 януари 2017 г. в гр. София, в аулата на Селскостопанска академия се проведе конференция на тема: „НЕОНИКОТИНОИДИТЕ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПЧЕЛИТЕ“, организирана от Центъра за оценка на риска по хранителната верига към Министерство на земеделието и храните със съдействието на Селскостопанска академия. На конференцията се представи научна информация и се проведе дискусия с всички заинтересовани страни за влиянието на неоникотиноидите върху пчелите; значението на икономически важните неприятели за основните земеделски култури, срещу които се използват неоникотиноиди; възможности за използване на алтернативни методи за борба срещу сив царевичен хоботник и телени червеи, както и бъдещето на неоникотиноидите. В конференцията взеха участие представители на МЗХ, ЦОРХВ, БАБХ, изтъкнати наши учени от Аграрен Университет – Пловдив, БАН, Селскостопанска Академия и Институт по почвознание "Никола Пушкаров"– София, представители на земеделски, пчеларски и неправителствени организации и асоциации, медии. В дискусията взеха участие представители на всички заинтересовани страни. На конференцията се взе решение за създаване на работна група, която да обсъди възможностите за намаляване вредното въздействие на неоникотиноидите върху пчелите.[/JUSTIFY] [CENTER][IMG_../pics/IMG_1154.JPG_] [IMG_../pics/IMG_1162.JPG_] [IMG_../pics/IMG_1178.JPG_] [IMG_../pics/IMG_1205.JPG_][/CENTER]

Архив