06-03-2023

Крайният срок за кандидатстване за следните три свободни работни позиции в EFSA, публикувани на 30 януари, изтича скоро:

Експерт в областта Остатъци от ПРЗ – краен срок 6 март:

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-plant-protection-products-residues-340

Служител корпоративно планиране и мониторинг – краен срок 6 март:

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/corporate-planning-and-monitoring-officer-338

Служител по планирането– краен срок 9 март:

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/programme-officer-341

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив