17-03-2015

Отчет (0.4 Mb)

 Резюме

Проектът е разработен с грант CFP/EFSA/FEEDAP/2009/02

Имунната система се е развила за защита на индивидите от микробни патогени и от по-големи паразити. Имунната система, обаче, в някои случаи може да реагира неподходящо към безвредни антигени, оключвайки алергични реакции. В този проект е изследван потенциалът на микроорганизмите, микробните продукти и ензимите да индуцират респираторно сенсибилизиране. Направен е и кратък обзор на съвременните методи за прогнозиране на алергенността. Резултатите ни показват, че понастоящем няма определен модел за прогнозиране на алергенността на молекула. Въпреки че in-silico моделите могат да бъдат полезни за прогнозиране на взаимната реактивност между алергените, те не отчитат явления като контекста на представянето на антигена на имунната система. Няма надежден прогнозиращ in-vitro или in-vivo модел на алергенността. Документирани са случаи с професионална алергия към фунги и бактерии, но алергичните реакции към микроорганизми, целенасочено внесени в работната среда, изглежда се отнасят само до ограничен брой фунги. По-голяма загриженост предизвикват ензимите, като 17 от 71 ензими, проучени в този отчет са свързани с респираторни алергии. Тъй като тези рискове са добре известни, експозицията на ензими се контролира стриктно от регулаторните органи и фирмите. Начините на разпространение на алергичните реакции към ензими показват, че те са по-чести на ниво производители на ензими и големи потребители, отколкото сред общото население.

Този външен отчет не е разработен от EFSA. Публикуван е тук за информация на обществото за разработките, свързани с научната работа на EFSA. EFSA запазва правата, вижданията и позицията си по отношение на разглежданите проблеми и на заключенията, представени в документа, без да нарушава правата на авторите.

Архив