07-06-2023

Съобщението за Лятно училище в Парма 2023 г. вече е публикувано:

https://events.efsa.europa.eu/summerschool2023

Крайният срок за регистрация на следния електронен адрес

https://www.efsa.europa.eu/en/events/parma-summer-school-2023.

е 30 юни 2023 г.

Предварителната програма на обучението е достъпна на:

https://events.efsa.europa.eu/summerschool2023/programme2023

Лятното училище в Парма е без такса за участие. Предназначено е за докторанти и млади научни работници, както и за представители на академичните среди, публичните институции, неправителствените организации и европейските агенции. Броят на участниците е ограничен.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив