28-06-2021

Европейският орган за безопасност на храните (EFSA), Университетът в Парма, Училището за изследване на храните и храненето и Католическият университет организират Лятно училище на тема „Аспекти на безопасността на храните при интегрираните хранителни системи“ (Food Safety Aspects of Integrated Food Systems), което ще се проведе онлайн от 28 до 30 септември 2021 г.

Настоящото издание на Лятното училище е без такса за участие, предназначено е за докторанти и млади учени, както и за други представители за академичните среди, администрацията, неправителствени организации и Европейски агенции. Максималният брой на участниците (включително лектори и други експерти, определени от Научния комитет) е 300. Поради това ще бъде направен внимателен подбор на заявките за регистрация за да се осигури географски баланс и справедливо представяне на отделните заинтересовани страни в аудиторията.

Регистрацията е отворена до 30 юни 2021 г. (в полунощ) на следния електронен адрес:

https://events.efsa.europa.eu/event/ar/188/parma-summer-school-2021

По-детайлна информация за Лятното училище може да откриете на следната електронна страница на EFSA:

https://events.efsa.europa.eu/summerschool2021

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив