07-05-2019

Информация от EFSA относно предстоящо лятно училище, организирано в рамките на програмата на ЕС One Health EJP“, домакин на което е Университета в Surrey, Великобритания.

 Лятното училище ще се проведе в периода 19 – 30 август 2019 г. в Surrey, Великобритания и има за цел да предостави знания и компетенции за ефективни решения по отношение на глобалните предизвикателства за здравето на хората, животните и околната среда, свързани с инфекциозните заболявания, чрез провеждане на интердисциплинарни научни изследвания и сътрудничество между партньорите и заинтересованите страни в рамките на програмата. Основен фокус на събитието ще бъдат зоонози, нововъзникващи рискове и антимикробна резистентност.

 В лятното училище могат да участват студенти от бакалавърската степен по медицина и ветеринарна медицина, докторанти и млади учени в областта на здравеопазването на хората и животните. Допустими са и кандидати от други сходни области на компетенции, като биологични, екологични и социални науки.

 България е част от консорциума в рамките на програмата One Health EJP - https://onehealthejp.eu/places/

 За допълнителна информация, както и за регистрация за участие моля посетете електронната страница на събитието на следния линк – https://onehealthejp.eu/the-ohejp-summer-school/.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив