17-03-2015

МАНГАНОВИ СЪЕДИНЕНИЯ (E5) – ФУРАЖНИ ДОБАВКИ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
(манганов оксид и хидратиран манганов аминокиселинен хелат)

Манганът е основен микроелемент, който активира или участва в структурата на някой ензими (гликозил-трансферази, пируват карбоксилаза, митохондриална супероксид дисмутаза). Основните признаци, свързани с дефицит на манган в организма при животните са забавяне на растежа, скелетни аномалии, нарушения на репродуктивните функции, атаксия при новородените и нарушения в липидната и въглехидратната обмяна на веществата. Този елемент се счита за един от най-слабо токсичните микроелементи. Признаците за манганова токсикоза са потискане усвояването на желязото, което предизвиква поява на хематологични изменения. Нивата на желязо в организма на животните зависи от степента на абсорбцията на манган. При ниски нива на желязо се повишава абсорбцията на манган предимно през тънките черва. Най-високи нива на манган се установява в черния дроб, бъбреците, панкреаса и мозъка. Отделя се от организма с изпражненията. Има сравнително ниска остра токсичност, а информацията относно генотоксичността и мутагенността на мангановите съединения е оскъдна и няма конкретни доказателства, че той е канцероген.
Панелът FEEDAP към Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) изготвя две научни становища относно безопасността и ефикасността на манганов оксид (MnO) и хидратиран манганов аминокиселинен хелат [Mn (x)1-3· nH2O, където (х) е анион на всяка амино киселина, получена след хидролиза на соев протеин].
Мангановият оксид е безопасен източник на манган при всички животински видове при условие, че се спазва настоящото общо максимално съдържание на манган, което е разрешено да се влага във фуражите. Това са: 250 mg/kg за храни за домашни любимци; 200 mg/kg фураж за риба; 200 mg/kg за млекозаместители; както и 150 mg/kg за други видове животни. При тези стойности не съществува риск от предизвикване на негативни здравни ефекти при хората след консумация на ядливи тъкани и продукти от животински произход.
Добавката може да оказва неблагоприятно въздействие при вдишване от потребителите. Няма посочени данни относно евентуални ефекти на дразнене на очите или поява на повишена дермална чувствителност, затова се счита, че мангановия оксид може да предизвиква неблагоприятно въздействие. Употребата на манганов оксид във фуражите не е представлява сериозен риск за околната среда при условие, че се спазва настоящото общо максимално съдържание на манган. В заключение панелът подчертава, че мангановия оксид е ефикасен източник на манган за животните, при спазване на всички ветеринарно-санитарни изисквания.
Аналогични са и констатациите в становището за другата фуражна добавка – хидратирания манганов аминокиселинен хелат, за който също се счита, че е безопасен източник на манган за всички животински видове при условие, че се спазва настоящото общо максимално съдържание на манган, което е разрешено да се влага във фуражите. Употребата на тази добавка не води до повишаване отлагането на манган вядливите животински тъкани и продукти в сравнение с употребата на неорганични източници на манган например. Затова се очаква експозицията за потребителите при консумация на храни от животински произход при посочените количества манган във фуражите да е незначителна. Добавката може да оказва неблагоприятно въздействие при вдишване от потребителите и да предизвиква дразнене на очите поради пептидния компонент в състава си. Употребата на хидратиран манганов аминокиселинен хелат, подобно на мангановия оксид във фуражите, не е представлява сериозен риск за околната среда. Панелът FEEDAP прави заключение, че хидратираният манганов аминокиселинен хелат е ефикасен източник на манган за животните.
Източници:
1) EFSA FEEDAP Panel (EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed), 2013. Scientific Opinion on the safety and efficacy of manganese compounds (E5) as feed additives for all animal species: manganous oxide, based on a dossier submitted by Poortershaven Industriële Mineralen B.V. EFSA Journal 2013;11(8):3325, 23 pp. doi:10.2903/j.efsa.2013.3325
2) EFSA FEEDAP Panel (EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed), 2013. Scientific Opinion on the safety and efficacy of manganese compounds (E5) as feed additives for all species: manganese chelate of amino acids, hydrate, based on a dossier submitted by Zinpro Animal Nutrition Inc. EFSA Journal 2013;11(8):3324, 25 pp. doi:10.2903/j.efsa.2013.3324
3) TECHNICAL REPORT submitted to EFSA Selected trace and ultratrace elements: Biological role, content in feed and requirements in animal nutrition – Elements for risk assessment 1 Prepared by Marleen VAN PAEMEL, Noël DIERICK, Geert JANSSENS, Veerle FIEVEZ, Stefaan DE SMET
ИЗГОТВИЛ: ПЕТЯ БЛАЖЕВА
27/08/2013 г.

Архив