18-03-2015


На 9 и 10 юни в София, в НЦОЗА се проведе МЕЖДУНАРОДЕН СЪВМЕСТЕН КУРС НА EFSA – BULGARIAN FOCAL POINT „ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПЕСТИЦИДНИ ОСТАТЪЦИ В ХРАНИ”.


ПРОГРАМАТА НА КУРСА


Практическо обучение - 9 юни


ПРЕЗЕНТАЦИИ

Risk assessment of consumer’s exposure to pesticide residues in food”, Daniela Brocca, PraPer UINT EFSA

Data collection, validation and warehousing: Standard Data Model for Analytical Measurements in Food and Feed, JANE RICHARDSON, PraPer UINT EFSA

БЪЛГАРСКАТА БАЗА ДАННИ ЗА КОНСУМАЦИЯ НА ХРАНИ – ОСНОВА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПЕСТИЦИДНИ ОСТАТЪЦИ, доц. д-р Стефка Петрова, Национален Център по Обществено Здраве и Анализи

ОЦЕНКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЕСТИЦИДНИТЕ ОСТАТЪЦИ В ХРАНИТЕ,доц. д-р Р.Вачкова-Петрова,дмн

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ ЗА ЗАВИСИМОСТ НА ТОКСИЧНОСТ ЗА РАЗВИТИЕТО ОТ ХИМИЧЕСКАТА СТРУКТУРА НА РАЗЛИЧНИ ГРУПИ ПЕСТИЦИДИ, доц.д-р Татяна Вергиева

ОЦЕНКА на РИСКА от ПЕСТИЦИДИ в ХРАНИ от ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, доц. К.Киров, БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ по БЕЗОПАСНОСТ на ХРАНИТЕ, ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ по ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНА ЕКСПЕРТИЗА и ЕКОЛОГИЯ

Мониторинг на пестицидни остатъци в продукти от животински произход, димитринка господинова, БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ по БЕЗОПАСНОСТ на ХРАНИТЕ

СНИМКИ
alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Архив