06-11-2019

БАЗА ДАННИ - МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧНО ИДЕНТИФИЦИРАНИ СПЕЦИФИЧНИ КОМПЕТЕНТНИ ВЕКТОРИ

 Вход в базата данни - ТУК

Настоящата база данни е изградена по проект на Центъра за оценка на риска по хранителната верига „Идентифициране на специфични компетентни вектори в аспекта на извършването на мониторинг на някои екзотични трансгранични векторно-преносими заболявания по животните в България, чрез използването на модерни молекулярно-биологични методи“ (GP/EFSA/ENCO/2018/04), финансиран от Европейския орган по безопасност на храните.

 В базата се  съхраняват данни от лабораторни резултати, получени чрез използването на модерни молекулярно-биологични методи за  идентифициране на:

  • Mosquitoes: Aedes species in particular albopictus, Ae. aegypti, Ae. japonicus, Ae. vexans, Ae. caspius, Ae. sticticus, Ae. cinereus. Culex species in particular Culexmodestus, Culex pipiens, Cx torrentium, Cx. theileriAnopheles maculipennisAn. plumbeusAn. cinereus - Flying adults - pooled samples;
  • Biting midges: imicola, dewulfi, chiopterus, obsoletus/scoticus, newsteadi, punctatus, pulicaris, lupicaris. - Flying adults - pooled samples;
  • PhlebotominaePhlebotomus tobbi, Ph.s papatasi, Ph. sergenti, Ph. Neglectus, Ph. Perfiliewi, Sergentomyia minuta - Flying adults - pooled samples.

Данните са съпоставими с данните от съществуващата библиотека от данни за векторите на Европейската референтна лаборатория.

Архив