31-05-2021

Европейска комисия
Генерална дирекция „Здраве и потребители”
Безопасност на храните и фуражите
Новини
02.06.2009г. Материали и предмети, предназначени за контакт с храни
Ново законодателство – специфични мерки


В Официален вестник на ЕС от 30.05.2009г. е публикуван РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 450/2009 на ЕК от 29 май 2009 година относно активните и интелигентните материали и предмети, предназначени за контакт с храни

Архив