18-03-2015


На 17 ноември 2011 г. Българският фокален център се проведе международен курс на тема "Оценка на риска от биологични опасности в храни".
Програмата на курса

Презентации:
QMRA on Campylobacter in broiler meat production: setting control options and performance objectives and/or targets, Marta Hugas, Ernesto Liebana, Pablo Romero Barrios, Maria Teresa Da Silva Felicio, Winy Messens, Renata Leuschner, Michaele Hempen, Fulvio Barizzone, Pietro Stella, Alessandro Broglia and Luis Vivas-Alegre, Unit on Biological Hazards (BIOHAZ)

Microbiological Risk Assessment оf food-borne pathogens in the European Food Safety AuthorityMarta Hugas, Ernesto Liebana, Pablo Romero Barrios, Winy Messens, Renata Leuschner, Michalea Hempen, Fulvio Barizzone, Pietro Stella, Alessandro Broglia, Maria Teresa Da Silva Felicio and Luis Vivas-Alegre, Unit on Biological Hazards (BIOHAZ)

MRA(s) on Salmonella in poultry: setting targets at primary production,Marta Hugas, Ernesto Liebana, Pablo Romero Barrios, Winy Messens, Renata Leuschner, Michalea Hempen, Fulvio Barizzone, Pietro Stella, Alessandro Broglia, Maria Teresa Da Silva Felicio and Luis Vivas-Alegre, Unit on Biological Hazards (BIOHAZ)

СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МИКРОБИОЛОГИЧНИЯ КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕ КАТО ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА, ХРИСТО НАЙДЕНСКИ, ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ ‘СТЕФАН АНГЕЛОВ’- АСОЦИИРАН С ИНСТИТУТ ПАСТЬОР, ПАРИЖ, БАН

Болести, причинени от токсични плесени при животните и оценка на риска, проф. д-р Лидия Борисова, двмн

Производствен микробиологичен контрол и безопасност на храните , Доц. д-р Р. ЕНИКОВА, дм, НЦОЗА

Анализ на микробиологичния риск от L. monocytogenes при производството и търговията на нестерилни рибни продукти, Проф. д-р Йордан Гогов,НДНИВМИ


Снимки
alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Архив