17-03-2015

Международен семинар посветен на оценката на риска
от прилагане на нови генетични технологии1

д-р Антония Димитрова
На 4 и 5 юни 2014 г. EFSA събира експерти от цял свят за да обсъдят новитетехнологии при получаването на генетично модифицирани (ГМ) растения и тяхното приложение при оценката на безопасността. Повече от 100 учени от четири континента ще вземат участие в организирания от EFSA научен семинар по РНК интерференция (RNAi) при ГМ растения в Брюксел.
Рибонуклеиновата киселина (РНК) пренася генетичната информация от ДНК (клетъчното ядро) към местата където се извършва синтез на протеини в клетката(рибозомите). Процесът РНК интерференция (RNAi) представлява блокиране или възпрепятстване на този пренос и е естествено явление в животинските и растителните клетки. В края на 90-те години на миналия век учените са открили как да използват този процес за контролиране потока на генетична информация.
Организираният от EFSA международен семинар е замислен като стъпка, която предшества решението дали използването на RNAi технологии при получаване на ГМО ще наложи промяна на досегашния подход за оценка на риска. Elisabeth Waigmann, ръководител на Панел ГМО към EFSA, обяснява: „Възможно е RNAi базираните технологии да доведат до неочаквани промени/ефекти както в полученото ГМ растение, така и в други видове. Споделяйки знанията си за RNAi, нашата цел е да направим възможно предвиждането на подобни ефекти и на това какви биха били те. Това ще ни даде основа за усъвършенстване на настоящата методика за оценка на риска и по-конкретно за установяване на неочакваните ефекти.“
Към експертите от EFSA ще се присъединят учени и експерти в областта на оценката на риска от академичните среди, институциите и частния сектор от Северна и Южна Америка, Азия и цяла Европа. Двудневният семинар ще даде възможност на участниците да обменят знания за RNAi и да обсъдят влиянието и приложението й по отношение на оценката на безопасността от ГМ растения. Няколко експерта ще представят последните научни постижения в областта на RNAi при растения, животни и безгръбначни; ще бъдат обсъдени настоящите и потенциалните бъдещи приложения на тези технологии. По време на планираните презентации и дискусии участниците в семинара ще се запознаят с различните аспекти от оценката на риска от ГМ растения, включително такива получени с RNAi. Д-р Waigmann добави, че „В работа си EFSA се стреми да бъде винаги в крак с новостите в областта на оценката на риска, както и своевременно да ги прави част от своята дейност. Радваме се, че EFSA има възможност да организира форум, на който световното научно общество да се запознае и да изрази мнение по тези въпроси. Доволни сме, че организираният семинар предизвика такъв интерес и очакваме с нетърпение резултатите от това сътрудничество.“
По-късно през 2014 г. EFSA ще публикува доклад от семинара.

_________

Архив