19-07-2021

EFSA  организира международен семинар на тема „Risk Assessment of Combined Exposure to Multiple Chemicals“, който ще се проведе на 18 – 20 октомври 2021 г.

Семинарът ще се проведе в три поредни следобедни сесии и ще включва презентации и дискусионни групи, свързани с въпроси относно научните критерии за групиране на химикали в групи за оценка и бъдещи предизвикателства при оценката на риска от комбинирано излагане на множество химикали (химически смеси) - https://www.efsa.europa.eu/en/news/grouping-chemicals-joint-assessments-have-your-say.

Семинарът е без такса участие.

Можете да се регистрирате за участие в срок до 30.08.2021 г. (23:59 CEST)

Моля да имате предвид, че при достигане на максимално допустимия брой участници, регистрацията може да бъде преустановена и преди указания краен срок.

За повече информация, програмата на семинара, както и за регистрация за участие, моля посетете следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/events/register-now-efsa-international-workshop-risk-assessment-combined-exposure-multiple

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив