09-12-2022

Германският федерален институт за оценка на риска (BfR), Федералната служба за защита на потребителите и безопасност на храните (BVL), Германското федерално министерство на храните и земеделието (BMEL), Федералният изследователски център за култивирани растения (JKI), Европейската комисия, Съвместният изследователски център (EC-JRC) и Секретариатът на Конвенцията за биологичното разнообразие (SCBD) организират „Международна конференция за анализ на ГМО и нови геномни техники“, която ще се проведе през март 2023 г.

Конференцията има за цел да подпомогне техническия и научен обмен между учени от цял свят по проблемите и предизвикателствата, свързани с проследимостта, откриването и идентифицирането на ГМО, с акцент върху бързо развиващите се методи за откриване, базирани на ДНК.

Конференцията ще допринесе и за изграждането на мрежа от експерти и лаборатории, участващи в откриването и идентифицирането на ГМО, която да служи като платформа за съвместна работа, както на регионално, така и на глобално ниво.

По-детайлна информация за събитието може да получите на: https://www.bfr-akademie.de/gmo2023/

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив