31-05-2021

10 заключения на Роберт Маделин, генерален директор на ГД „Здравеопазване и защита на потребителите”
 
Генералният директор Роберт Маделин прави следните обобщени заключения преди закриване на конференцията по данни на докладчиците на трите панела за протеклите дискусии:
 
1. Процесът трябва да бъде както местен за Европа, така и глобален по своята отвореност.
 Няма  претенции от страна на моите колеги, които са изградили този процес през последните три десетилетия, че Европа казва на останалата част на света какво да прави. Налице е обаче  огромно желание  да се продължи с изграждането на  сътрудничеството, на което сме свидетели тук днес. Така че най - важното общо заключение е, че докато ние изцяло поемаме отговорността за продължаване на изграждането на системата за бързо съобщаване тук, в Европейския съюз, ние искаме да го направим по начин, с който да  постигнем глобално обществено благо, нещо, което всеки, който  е заинтересован от безопасността на храните и хранителната верига, да счете също като свое задължение.
 
2. Увеличаване участието на заинтересованите страни
 Заинтересованите страни включват всички  като цяло, а не само индустрията, компетентните органи или потребителите. Това ще бъде едно от най-големите предизвикателства, което предполага дълъг списък с въпроси.  Необходим е много по-ясен и достъпен терминологичен речник за определяне на всички действия. Необходим е постоянен процес на консултиране и ангажиране, така че при възникване на отделни проблеми или отчитане на подобрения, да не е необходимо да се чака до следващата конференция след 30 години, за да се направят съответните предложения.
 
Също така можем да се опитаме да отговорим на въпроса, повдигнат от потребителите. В случаите на бързо съобщаване, би трябвало да е налице възможността с едно кликване да се видят подробностите и каква е оценката на риска. В случаите на заглавия за проблеми с храни, трябва да можем да научаваме повече за причините, за да запазим своето доверие в безопасността на храните.
 
Увеличаване на достъпната информация, докладване на проблемите и поставяне в глобален контекст, така че хората да могат ясно да разбират какъв процент от храните стават причина за бързо съобщаване както в Европа, така и другаде.
 
Бъдете уверени, че следим развитието във времето и докладваме при разрешаването и приключването на проблемите. Възниква въпрос кое трябва да е достъпна обществена информация и кое – конфиденциална информация. Моето лично предубеждение по този въпрос е, че в областта на хранителната верига, не винаги по достатъчно добри причини, но винаги по валидни исторически причини, сме постигнали малко по-ниска степен на прозрачност, отколкото колегите в системата за бързо съобщаване на потребителски стоки.
 
3. Прозрачност
 Има какво да се желае още за постигането на малко по-голяма прозрачност при Системата за бързо съобщаване за храни и фуражи без да се създава необоснована паника за подобни продукти, за които това не се отнася, за да се уверят заинтересованите страни, че не са просто бенефициенти на системата, а тя наистина е тяхна.
 
4. Обучение и връзка между глобално и местно.
 Не се стремим да изградим глобално управление, но се нуждаем от вътрешна оперативност и сътрудничество, и за да направим това, трябва да работим заедно и част от тази работа ще включва разясняване на колеги по света по тяхно искане какво включват нашите подходи.
 
5. Създаване и поддържане на редовни срещи на високо равнище между различните участници в глобалната мрежа на бързите съобщения – RASFFINFOSANASEANMercosurи Африканския съюз.
 Би трябвало да се опитаме да създадем общо виждане, което след тази конференция да напишем и споделим със своите колеги от тези организации. Това, което правим заедно, е да максимализираме своите търсения за общи подходи, като целим първо взаимно разбиране, след което понякога ще има взаимно признаване, но не е необходимо всичко да се хармонизира.
 
6. Гарантиране, че всички ние сме ангажирани с незабавно споделяне на информация.
 В Европа можем да създадем законодателство за това, но в световен мащаб трябва да има обща политическа ангажираност, като се създадат някои правила, които да не позволяват както претоварване на общия поток от информация, така и недостатъчното му използване. Най- важното е всеки участник да споделя данни за своите проблеми, и за тази цел е необходима достатъчна гаранция, че всички останали са еднакво честни относно проблемите в тяхната област на контрол. За да направим работата си ефикасна, трябва да надградим своя информационна технология и създадем връзки с други системи, които са полезни за това.
 
7. Използване на WINDOWв системата RASFFна Европа до възможната степен, като начин за осигуряване на възможност на трети страни да увеличат скоростта на предаване на информацията в двете посоки, ако това е от полза за тях. Това е едно от средствата за работа.
 
8. Глобално сътрудничество
 Аз съм изключително удовлетворен като личност да установя, че на среща като днешната има представители на политическо ниво от Африканския съюз, както и на различни нива от почти 100 държави. Изглежда ми реално схващането, което на практика беше използвано в речника на Европейската комисия не преди 30, но преди 20 години. Преди 20 години Уили Де Клерк, който по това време беше комисар на външните работи, каза, че Европа иска да бъде световен партньор. Преди 20 години той направи това изявление, звучащо като доктрина, защото много хора тогава казваха, процесът на обединяване на Европа в общ пазар я превръща в крепост. Мисля, че фактът, че днес можем да си сътрудничим с половината от държавите на планетата при технически обмен на информация доказва, че при въпроси, при които всеки гражданин на всяка страна има общ интерес, каквато е и безопасността на храните, може да се работи много по.ефективно в сътрудничество.
 
9. Участници в процеса
 Бих искал специално да благодаря на операторите с храни, държавните власти и политическите ръководства на 27-те страни членки на Съюза, защото тяхната активна роля превърна процеса на изграждане на Системата за бързо съобщаване за храни и фуражи стъпка по стъпка в успех, и да благодаря на гражданите, на операторите с храни и държавните власти на всички останали страни в света за куража и успеха, който се постига при извършването на същите неща.
 
10. Работа в екип
 Ясно е, че конференция като днешната изисква голяма организация – преводачите ни, тези, които се справиха с инфраструктурата. Считам, че това наистина е за хората и, че е важно да се знае, че само половин дузина хора стоят в центъра на процес като този в Европейската комисия. В заключение бих казал, че където и да работите – в бизнеса или като държавни власти, в която и част на света да се намирате, е необходимо да имате отдаден на работата си екип, екип, на който това му е работата по длъжностна характеристика, и който изцяло се посвещава на нея. Ние сме щастливи, че сме успели да изградим такъв екип, но с такъв екип и с вашата подкрепа чувстваме, че това, което имаме днес, може да прерасне в нещо много по-голямо и това ще стане много по-бързо. Така ние не казваме „елате отново след 30 години”, а казваме „продължавайте да работите заедно с нас по-интензивно в предстоящите месеци, отколкото в миналото”, защото се намираме на определена точка, когато имаме чувството, че концепцията за бърза обмяна на информация в мрежа между държавните власти е призната като глобална необходимост и считаме, че заедно можем да изградим модел, който да отговори на тази необходимост.

Архив