03-12-2021

Четвъртото международно обучение за по-безопасни храни (International Training for Safer Food - ITS), което ще се фокусира върху измамите с храни и автентичността на храните, ще се проведе виртуално през март 2022 г. Негов организатор е Федералната служба за защита на потребителите и безопасност на храните (Federal Office of Consumer Protection and Food Safety – BVL) в сътрудничество с института Макс Рубнер (Max Rubner Institute – MRI): 

  • 14 – 16 март 2022 г., от 14 до 16 ч. (UTC+1) – за участниците от западното полукълбо;
  • 17 – 19 март 2022 г., от 7 до 13 ч. (UTC+1) – за участниците от източното полукълбо.

 

Регистрацията за обучението ще бъде отворена от декември 2021 г. до 31 януари 2022 г.

По-подробна информация за ITS може да получите на следния електронен адрес: 

https://www.bvl.bund.de/EN/Events/ITS-Food_2022/ITS-Food_node.html

-----

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив