23-11-2022

От 22 ноември 2022 г. уебстраницата на EFSA е достъпна на всички 24 езика на ЕС. Новината относно това е публикувана на електронен адрес:

https://www.efsa.europa.eu/en/news/multilingualism-and-food-safety-efsa-online-communications-now-available-all-24-eu-languages (на английски)

и

https://www.efsa.europa.eu/bg/news/multilingualism-and-food-safety-efsa-online-communications-now-available-all-24-eu-languages?etrans=bg (на български)

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив