17-03-2015

Учените в EFSA актуализираха съветите си за това как да се намали риска от бактерията Listeria, която причинява все по-висока честота на случаи с потенциално смъртоносно заболяване, свързано с храната. Те съветват индустрията да се съсредоточи върху практики за намаляване на риска по време на процеса на производство на готови храни. Съветът към потребителите е да правят същото в къщи.

Листериозата е рядка, но потенциално смъртоносна хранителна инфекция, причинена от Listeria monocytogenes. Особено уязвими са възрастните хора и бременните жени, както и хора, страдащи от имунни неблагополучия, предизвикани от рак или СПИН. Случаите с листериоза у хора в няколко страни от ЕС са се увеличили след 2000 г., особено у хора над 60-годишна възраст.

В съветите си EFSA препоръчва на индустрията да обръща особено внимание на: опаковките на храните и практиките на подготовка в хранителната верига (такива като нарязването на готови месни продукти), температура на съхранение, общи добри хигиенни практики в индустрията, обучението на хранителните оператори.

Според EFSA потребителите трябва също да продължават да спазват препоръчаните температури на съхранение, да поддържат храната правилно охладена по всяко време и да си отбелязват срока на годност на храните в хладилниците си. Добрите хигиена и приготвяне на храните са също важни за предотвратяване на хранителни инфекции с Listeria и други хранителни инфекции.

Общо, властите в страните от ЕС мониторират Listeria по различен начин, има максимални поносими нива на безопасност за Listeria в хранителни продукти. След нов преглед на наличната научна информация, EFSA заключи, че спазването на тези граници води до много малък брой случаи с листериоза у хора, като повечето случаи се дължат на консумация на готови храни, които подпомагат растежа на Listeria и на висока концентрация на Listeria в хранителната верига.

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178680094096.htm

Архив