27-08-2020

За пробен период от една година, EFSA публикува проект на насоки за оценка и интегриране на доказателства от епидемиологични изследвания, които да бъдат използвани в научните оценки на EFSA. Документът е достъпен тук: : http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6221 .


Съответните насоки са разработени от Научния комитет на EFSA. Работната група към Научния комитет положи значителни усилия за разработването на три глави, които предвиждат въвеждането на епидемиологични проучвания, на основните епидемиологични концепции, които са от значение за оценяването и интегрирането им от епидемиологичните изследвания.


Финализирането на насоките се предвижда след пробния период през 2021 г.

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив