17-03-2015


10 май 2010

Всички участници в хранителната верига се сблъскват с въпроси като тези как да се осигури безопасна и здравословна храна за световното население, което до 2050 г. се очаква да достигне 9 милиарда, как да се осигури дългосрочна устойчивост на системите за производство на земеделска продукция и храни и как най-добре да се промотират иновациите в цялата хранителна верига. Представители на EFSA, европейски и италиански институции, испанското председателство на ЕС и на ключови играчи от хранителната верига се срещнаха днес в Парма за търсене на отговор на тези въпроси.
“Европа има добре развиваща се хранителна индустрия, с вековни традиции и ноу-хау. Иновацията може да донесе големи ползи и за потребителите, и за околната среда и е важно да се оценят рисковете и ползите от новите технологии. За EFSA това може да означава нови искания за оценка на ефикасността и необходимостта от разработване на нови методологии за оценка на риска или от усъвършенстване на съществуващите. Това може да бъде предизвикателство, тъй като данните в областите на новите технологии като нанотехнологиите или ГМО могат да бъдат ограничени и може да съществуват значителни области с научна несигурност, които трябва да се разработят и комуникират, но ние сме решени да посрещнем тези предизвикателства и да осигурим най-добра научна основа за европейското законодателство.” – каза Катрин Геслен-Ланеел, Изпълнителен директор на  EFSA.
Комисарят по политиката за здравето и потребителите на ЕС Джон Дали отбеляза: „Аз съм сериозен поддръжник на иновациите и съм твърдо отдаден на максимизиране на предимствата, които науката може да даде – но не на всяка цена. Иновациите трябва да отговарят на по-широките ценности на обществото, да дават ясни и видими ползи за потребителите ине на последно място трябва да бъдат придружени с ефективна комуникация. Когато се стигне до хранителната индустрия, безопасността е основният прекурсор, въз основа на който се изгражда тази индустрия. Абсолютно необходимо е конструктивното, последователно и прозрачно ангажиране на всички ключови играчи." Той добави: „Аз ще следвам политика на „отговорни иновации” във всички релевантни области. Искам да видя европейската хранителна индустрия на гребена на прогреса и развитието, печелеща все по-голямото доверие на потребителите."
“Италия възнамерява да участва активно в процеса на иновации, насочен към осигуряване на устойчиво производство на храни, заедно с осигуряване на богат спектър от продукти за потребителя. В тази връзка имам намерение да представя италианския модел като референтна точка за безопасността в производството на храни, който ще отбележи развитието си чрез Експо Милано 2015. Създаването на висше училище по качество и безопасност на храните, вече гарантирано с подписването на протокол с Изпълнителния директор на EFSA в присъствието на Комисар Дали в Парма на 12 май 2010 г. е конкретен принос към този проект”, коментира италианският министър на здравеопазването Феручо Фацио.
Конференцията, която съвпада соткриването на 15 Cibus международен панаир на храните, беше организирана от EFSA, Генералната дирекция за здраве и потребители на Европейската комисия, под егидата на Председателството на Италианския министерски съвет (Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Повече информация за конференцията можете да видите на адрес: “Can science and innovation build a more sustainable food chain?”

Архив