23-02-2017

Уважаеми колеги, Изпращам Ви информация от ЕФСА относно публикуван съвместен научен доклад на ЕФСА и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) относно тенденциите на ниво ЕС по отношение на антимикробната резистентност при зоонозни и индикаторни бактерии, изолирани от хора, животни и храни през 2015г. Докладът е достъпен на електронната страница на ЕФСА - [B][LINK]http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170222 - http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170222[/LINK][/B], както и на електронната страница на Българския Контактен Център на ЕФСА - [B][LINK]http://focalpointbg.com - http://focalpointbg.com[/LINK] [/B]. Поздрави, Д-р Донка Попова Национален контактен център на EFSA Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на земеделието и храните Бул. Цар Борис III, 136 1618, София БЪЛГАРИЯ EFSAfocalpoint@bfsa.bg

Архив