17-03-2015

 

Фуранът, образуван при топлинната обработка на храните и допринасящ за сензорните качества на продукта, е доказан канцероген в изследвания върху животни. За мониторинг на наличието на фуран в храни Препоръката на Европейската комисия 2007/196/EC4 изисква от страните членки да събират данни за топлинно обработени продавани хранителни продукти, по-специално през 2007 и 2008 и рутинно след това, за да се даде възможност за по-добра оценка на хранителната експозиция. Този отчет представя актуализация, чрез включване на резултати, подадени през 2010 г. към предишните данни, за които са взети проби и са извършени анализи в периода между 2004 и 2009 и, в допълнение към предишните доклади, представя оценки на експозицията за различни групи от населението.

 

В отговор на искането на Комисията, до сега общо 20 страни са представили аналитични резултати за съдържание на фуран в храни  на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA). Общо 5050 пълни резултата бяха съобщени за храни, от които са взети проби в периода 2004-2010. Данните бяха сортирани в 21 различни категории (5 категории за кафе и 16 категории, различни от кафе) в съответствие с резултати, съобщени по-рано в литературата. В настоящия доклад две главни категории (консервирана бебешка храна и други) от тези 21 категории бяха разделени на по-хомогенни подгрупи, за да се получи още информация. Освен това, резултатите за кафето бяха разделени на резултати, представени за различни видове сурово кафе и за напитки от кафе.

 

Петте категории кафе показаха най-високо съдържание на фуран в сравнение с другите групи храни, със средни стойности 45 µg/kg за сварено кафе, 394 µg/kg за инстантно кафе, 1936 µg/kg за печено мляно кафе, 2016 µg/kg за неспецифицирано кафе и 3660 за печени зърна кафе. Най-високият 95-ти персентил беше определен за печени зърна кафе - 6407 µg/kg. В категориите, различни от кафе, средните стойности варираха между 3.2 µg/kg за бебешки формули и 49 µg/kg за консервирана бебешка храна “само зеленчуци”, като последните бяха и с най-високия 95ти персентил от 123 µg/kg.

 

Експозицията на фуран беше оценена за различни популации, чрез комбиниране на събрани стойности за наличие на фуран, получени от програмата за мониторинг с индивидуална информация за храненето от 28 проучвания, извлечени от Разширената европейска база данни за консумация на храни на EFSA.

 

Среният най-висок прием на фуран от проучванията за възрастни беше оценен като вариращ между 0.03 и 0.59 µg/kg телесно тегло (b.w.) на ден. Високата експозиция в 95-тия персентил варираше от 0.09 до 1.3 µg/kg b.w. дневно. Различни видове напитки от кафе бяха идентифицирани като основни допринасящи за общата експозиция на възрастните на фуран, като средният принос от проучванията беше 88%. Други продукти с по-малък принос за експозицията а възрастни на фуран включват бирата, готови супи, сосове и плодов сок. Средният прием на фуран за подрастващите беше оценен в интервала от 0.02 до 0.13 µg/kg b.w. дневно, като 95тият персентил беше от 0.06 до 0.31 µg/kg b.w дневно. Кафето отново има най-голям принос, но в по-малка степен, отколкото при възрастното население. Други основни допринасящи са продукти на зърнена основа, готови супи, сосове и плодови сокове. За другите деца средният прием беше в границите на 0.04 - 0.22 µg/kg b.w. дневно с 95ти персентил между0.09 и 0.46 µg/kg b.w. дневно. За малки деца средният прием беше между 0.05 и 0.31 µg/kg b.w. дневно, а 95-тият персентил от 0.2 до 1.4 µg/kg b.w. дневно. Основният принос за експозиция на фуран в тези две групи от населението идва от плодови сокове, продукти на млечна и зърнена основа, а за малките деца и от консервираните детски храни (средно между 40 до 86% в зависимост от възрастовата група и проучването). Въз основа на ограничената информация за консумация на храни за бебета (само 2 проучвания), средната експозиция за бебета беше оценена на 0.09 - 0.22 µg/kg b.w. дневно с оценка на високата експозиция в 95ти персентил 0.97 µg/kg b.w. дневно. Консервираните бебешки храни доминират експозицията на фуран в една държава, а готовите супи – в друга. Плодовите сокове и бебешките формули допринасят по 8-10% към общата експозиция на фуран в двете държави.

 

В общи черти, може да се заключи, че оценките на експозицията на фуран, представени в това изследване, потвърждават публикуваните в литературата. Оценките са най-високи за малки деца и възрастни, като консервираните бебешки храни и кафето имат най-голям принос. Без тези два основни допринасящи, другите деца и подрастващите имат по-ниска експозиция на фуран.

 

За да се намали несигурността в оценките на експозицията на фуран, бъдещото тестване на фуран от страните членки трябва за предпочитане да се насочва към хранителни продукти, за които има ограничени резултати и да обхващат, ако е възможно, пробата, анализирана при закупуване, последвано от анализ на същата проба при консумацията, като се посочва точния метод на приготвяне на храната.

Архив