18-03-2015

alt

25-тото пленарно заседание на научния панел “Растително здраве” към Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) се провежда днес и утре в Гранд Хотел София. Панелът бе открит от изпълнителният директор на Национална служба по растителна защита Антон Величков. Научният панел «Растително здраве» има за цел да отговори на нарастващите нужди от оценки на риска от организми, вредни за растенията, растителните продукти и/или биоразнообразието в Европа.
На пленарното заседание ще бъдат обсъдени актуални теми в тази сфера и ще бъдат одобрени становища за представяне на Европейската комисия с оглед мерките, които трябва да бъдат предприети при потенциален риск от вредители. EFSA е основна структура по оценка на риска за безопасността на храните и фуражите в Европейския съюз. В тясно взаимодействие с националните агенции и в открити консултации със заинтересованите организации, EFSA осигурява независими научни становища и ясна комуникация при съществуващи и потенциални рискове.
Пленарните заседания на панела традиционно се провеждат в Парма, Италия, където се намира седалището на EFSA. Други страни-домакини до момента са били само Франция, Унгария, Финландия и Словения. България намира място сред първите държави, в които ще се състои тази среща от особено научно и практическо значение за защитата на земеделието от вредни организми.
В пленарното заседание ще участват членовете на панела - 21 постоянни експерта от 12 европейски държави - представители на Главните дирекции “Здравеопазване и потребители” и “Научни изследвания” към Европейската комисия и административни служители на EFSA. От българска страна на заседанието присъства ст.н.с д-р Оля Караджова, директор на Института за защита на растенията гр. Костинброд.


17 март 2010 г. Дирекция
„Връзки с обществеността и протокол”


Приветствие на Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ, МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Архив