17-03-2015

Коментар от Изпълнителния директор на EFSA Катрин Геслен-Ланеел

Създаването на национални агенции и Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) укрепи безопасността на храните в Европа чрез осигуряване на стабилна научна основа за законодателството за храните. Агенциите подобриха прозрачността на процеса на оценка на риска в Европа и осигуряват съвети, независими от политически, икономически и други влияния. През 2002 Европейският съюз създаде мрежа, за да даде възможност на националните агенции, повече от 2500 научни експерти и около национални научни организации да си сътрудничат със специалистите на EFSA. Тази мрежа се развива постоянно за опазване на здравето на потребителите от Европа и на околната среда.

EFSA, както и другите агенции за оценка на риска в страните членки на ЕС, такива като Агенцията за стандарти за храни на Обединеното кралство, не може да изпълнява мисията си без приноса на най-добрите учени, работещи в изследователски организации и университети. Техният опит ни дава достъп до най-новите научни познания и най-добрата мултидисциплинарна експертиза на ниво, което ние сами не можем да достигнем.

Учените от експертните комитети не получават заплащане за работата си (реимбурсират се разходите им) и споделят експертизата си в допълнение към ежедневната си работа, често посвещавайки почивните си дни на подпомагане на EFSA и другите агенции. Проучване, проведено през 2009 г. с 1000 експерти на EFSA показа, че повече от 60% са избрали да участват в работата на EFSA, за да помогнат в опазването на здравето на европейците.

Новото изследване на Евробарометър (Eurobarometer survey), поръчано от EFSA, за възприемането на рисковете, свързани с храни, проведено сред жителите на ЕС през юни 2010 г., показа че мнозинството изразяват доверието си в научните експерти (74%) и националните агенции и EFSA (64%) като източници на информация по рискове, свързани с храни. Проучването, обаче, на Евробарометър от 2010 г. по наука и технологии (Eurobarometer survey on science and technology) показа, че 41% от интервюираните имат малко доверие в независимостта на експертитр, поради работата им с индустрията.

Може ли научният интегритет на експертите да се поставя под съмнение поради работата, която вършат или са извършвали с индустрията?

Обикновено не се знае, че политиките на Европа по изследванията насърчават и, в някои случаи задължават изследователите да работят с частния сектор, за да финансират изследванията си и да промотират трансфера на познания и различните им приложения. Това сътрудничество не е нито ново, нито ограничено само в Европа. Нито пък има вероятност повишаващите се ограничения на обществените финанси и необходимостта от подпомагане на иновациите и конкурентноспособността на хранителната индустрия да променят тази тенденция. Така че, много научни експерти, работещи в публичния сектор, са ангажирани до различна степен в проекти, финансирани от или включващи индустрията.

За защита от рискове, присъщи на публично-частните партньорства, EFSA, както и другите агенции за опазване на здравето и околната среда, въведе правила и процедури за идентифициране и предотвратяване на възможни финансови или интелектуални конфликти на интереси, свързани с работата с индустрията или органи като неправителствените организации. Всяка година EFSA оценява над 5000 декларации за интерес на експерти и взема решения за изключване, ако е подходящо, на някои експерти от ангажиране в някои от дейностите му. Всички декларации за интерес и всички свързани с това решения се публикуват на сайта на EFSA.

През 2011 г. ще се извърши втората 5-годишна оценка на EFSA, фокусираща се по-специално върху начина, по който са били прилагани принципите на независимост, научно съвършенство и прозрачност. Тя ще даде възможност и за задълбочено обсъждане на тези проблеми в условия на нарастващо работно натоварване, по-специално свързано с оценка на регулирани вещества, продукти или претенции. Както винаги, EFSA ще продължи да осигурява най-добрите независими съвети по рискове, свързани с хранителната верига, за подпомагане на навременни решения от разработващите политиката в ЕС. EFSA благодари на хилядите учени, изследователи и академичната общност, които отдават времето си и ноу-хау, за да се гарантира, че рисковете, свързани с храните остават възможно най-ниски и че храната продължава да бъде свързана с удоволствие и здраве за всички.

Публикувано: 19 януари 2011

 

Архив