17-03-2015

Ку-треска
 
Ку-треската е инфекциозна болест, причинявана от бактерията Coxiella burnetii, която засяга и животни, и хора. Наблюдавана е в множество видове, включително едър рогат добитък, овце и кози, както и птици и членестоноги в много области по света.

За първи път е призната за болест, която се предава от животни, през 1935 г. при работници от кланица в Австралия. В наше време броят на потвърдените случаи при хора се увеличава, особено в Германия и Холандия.

Coxiella burnetii не винаги причинява клинично заболяване у животни, въпреки че с инфекцията с тази бактерия се свързват аборти у кози и овце. При хората Ку-треската може да причини симптоми на простуда, включително треска и главоболие, диария и повръщане. В някои случаи може да доведе до пневмония и хепатит. Хроничната Ку-треска (характеризираща се с инфекция, продължаваща повече от 6 месеца) не се среща често, но е много по-сериозно заболяване с усложнения като възпаление на ендокардиума (ендокардит).

Повечето инфекции при хора са резултат от вдишване на прах, замърсен с бактерии от плацентата и родилни течности или изпражнения от заразени животни. В някои случаи болестта може да се предаде чрез консумация на замърсено мляко или контакт със заразени животни, по-специално животни, когато раждат. Изключително редки са други начини на предаване, включително ухапване от кърлежи и предаване от човек на човек.

Ролята и дейностите на EFSAВ следствие на увеличаването на случаите с Ку-треска при хора, отчетено през 2008 г. и особено през последните месеци на 2009 г. в някои страни членки на ЕС, Европейската комисия поиска от EFSA да предостави спешно научни данни за информация при разработването на възможни мерки за управление на риска в тази област.

Панелът на EFSA по здраве и благополучие на животните (AHAW) ще извърши работата с помощта на Панела по биологични опасности (BIOHAZ) и в тясно сътрудничество с Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC).
Научното становище се очаква да бъде изготвено до края на април 2010 г. Панелът ще разгледа честотата и разпространението на Ку-треската при животни и хора във фермите в Европейския съюз, ще оцени рисковите фактори, свързани със заболяването и ще оцени ефективността и ефикасността на възможностите за контрола му. Тези опции могат да включват ваксиниране, ограничения на движението на животните и по отношение на биологичната безопасност, както и медикаментозно лечение.

Събиране на данни за зоонози

В подтекста на работата им по събиране и обмен на информация за зоонозите в различните страни членки на ЕС, EFSA и ECDC събраха данни за честотата на Ку-треска у хора и животни. Информацията е публикувана в Годишния обобщен доклад на Общността за зоонози и заболявания, предавани чрез храните, през 2008.

Докладът дава обзор на зоонозните инфекции, предавани от хора и животни и поява на заболявания, причинени от консумиране на заразена храна въз основа на данните, предоставени от страните членки.

Докладът също идентифицира случаи на Ку-треска у хора и животни (едър рогат добитък, овце и кози), за които има уведомление в ЕС. Подчертава се, че броят на съобщените случаи при хора се е увеличил през 2008 г., с 1594 случая, в сравнение с 585 случая през 2007 г. При животни, най-високата честота на заразяване е отчетена при кози, повишаваща се от 9,7% през 2007 г. до 15,7% през 2008 г.
За повече информация вижте:
•    The Community Summary Report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in the European Union in 2008 
EFSA приканва страните членки да подадат своята най-нова информация за наличието на Ку-треска при животните на тяхна територия.

EFSA ще издаде през пролетта на 2010 г. ръководство за страните членки за мониторинг и отчитане на Ку-треска при животните.

Европейска рамка

Директива 2009/99/EC за мониторинга на зоонозни агенти изисква от страните членки да мониторират и съобщават случаи на Ку-треска у животни, обосновани от епидемиологичната ситуация. Освен това, Решение на Комисията 2000/96/EC, изменено и допълнено от Решение 2003/534/EC, включва Ку-треската у хора в списъка на заразните заболявания, които трябва да се мониторират и контролират в ЕС.
За повече информация вижте:
•    Legislation on Communicable diseases – European Commission
 


Архив