05-08-2015

1. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2012/01.pdf - Добавяне на омега-3 и омега-6 висши мастни киселини в хранителни продукти[/LINK], [B]Доц. д-р Пантелей Петров Денев, Университет по хранителни технологии; [/B] 2. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2012/02.pdf - Хранителни добавки от растителни in vitro системи[/LINK], [B]Проф. дтн Атанас Иванов Павлов, Университет по хранителни технологии;[/B] 3. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2012/03.pdf - Диагностика и профилактика на туберкулозата[/LINK], [B]Д-ц. д-р Магдалена Боновска и д-р Таня Савова, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф.д-р Г. Павлов”; [/B] 4. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2012/04.pdf - Редуциране употребата на пестициди при производство на зеленчуци в култивационни съоръжения чрез добри земеделски практики[/LINK], [B]Доц. д-р Стойка Машева, доц. д-р Винелина Янкова, Институт по зеленчукови култури „Марица”;[/B] 5. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2012/05.pdf - Цитринин – един малко известен микотоксин[/LINK],[B] Доц. д-р Тери Врабчева, Национален център по обществено здраве и анализи;[/B] 6. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2012/06.pdf - Антимикробната резистентност при бактерийни изолати от продуктивни животни и възможностите за нейния контрол[/LINK], [B]Доц. д-р Валентина Урумова, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет;[/B] 7. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2012/07.pdf - Патогенни Campylobacter spp. при производство и търговия с птиче месо[/LINK], [B]ръководител проф. Ив. Въшин, колектив: д-р Тодор Стоянчев, доц. Валентин Русев, доц. Динко Динков, д-р Ралица Кючукова, д-р Деян Стратев, проф. Александър Павлов, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет;[/B] 8. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2012/08.pdf - Преживяемост на Salmonella spp. и Aeromonas spp. при жива риба и рибни продукти[/LINK], [B]ръководител проф. Александър Павлов, колектив: д-р Тодор Стоянчев, доц. Валентин Русев, доц. Динко Динков, д-р Деян Стратев, д-р Александра Даскалова, д-р Ралица Кючукова, проф. Иван Въшин, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет;[/B] 9. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2012/09.pdf - Възможност за прояви и разпространение на инфекция от Западно-нилска треска в България[/LINK], [B]ръководител Проф. д-р Георги Георгиев, колектив: проф. д-р Неделчо Неделчев, доц. Д-р Бойко Ликов, д-р Георги Чобанов, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф.д-р Г. Павлов”;[/B] 10. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2012/10.pdf - Етиология и разпространение на трихинелозата по животните и хората в България[/LINK], [B]ръководител проф. д-р Неделчо Неделчев, колектив: доц. д-р Паскал Желязков, доц. д-р Искра Райнова, гл. асистент д-р Николай Лалковски, доц. д-р Валентин Радев, доц. д-р Таня Костова, проф. д-р Неделчо Неделчев; Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф.д-р Г. Павлов”; Национален център по заразни и паразитни болести;[/B] 11. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2012/11.pdf - Оценка на риска от възникване на огнища и разпространение на лайшманиозата при човека и животните в България[/LINK],[B] Ръководител проф. д-р Неделчо Неделчев, колектив: гл. асистент д-р Петър Събев, гл. асистент д-р Румен Харизанов, доц. д-р Таня Костова, ас. Ивелина Катеринова; Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф.д-р Г. Павлов”; Национален център по заразни и паразитни болести;[/B] 12. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2012/12.pdf - Експозиция със селен по хранителен механизъм. Въздействия върху човешкото здраве дължащи се на недостига както и на излишъка на селен[/LINK], [B]ас. Ангел Иванов Илиев, Институт за изследване и развитие на храните; [/B] 13. Енергийни напитки: актуални проблеми, [B]Доц. Д-р Стефка Петрова, Национален център по обществено здраве и анализи;[/B] 14. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2012/14.pdf - Анализ на резултатите от лабораторните изследвания за Салмонела в животни и животински продукти за периода 2007-2011г.[/LINK], [B]Доц. Д-р Борис Гюров, Доц. Д-р Христо Даскалов, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф.д-р Г. Павлов”;[/B] 15. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2012/15.pdf - Анализ на салмонелозите в България, заболявания при хората, 2007 – 2011 г.[/LINK], [B]П. Петров, Г. Асева, К. Пармакова, Т. Кантарджиев, Национален център по заразни и паразитни болести;[/B] 16. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2012/16.pdf - Оценка на риска и прогнозиране на епизоотичната ситуация при Туберкулозата по говедата в България[/LINK],[B] Д-р Илиян Бойковски, Българска агенция по безопасност на храните; [/B]

Архив