04-08-2015

1. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2014/1._Teri_Vrabcheva_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_MEL-FORM.pdf - Здравни рискове от кухненски изделия, изработени от меламинформалдехидни смоли[/LINK], [B]Доц. д-р Тери Врабчева, дм, Национален център по обществено здраве и анализи;[/B] 2. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2014/2._Review_on_tetracycline_resistance.pdf - Резистентност към тетрациклини и мултирезистентост при резидентни коли бактерии, рискове за общественото здраве[/LINK], [B]Доц. д-р Валентина Урумова, Тракийски Университет, Ветеринарно-медицински факултет;[/B] 3. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2014/3._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA_%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8.pdf - Научна оценка на възможностите за преживяване на вируса на синия език (Bluetongue virus) в междуепизоотичните периоди[/LINK], [B]Гл. ас. д-р Чавдар Филипов, ЛТУ – София, Ветеринарно-медицински факултет; [/B] 4.[LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2014/4._PPR_Sc_Opinion.pdf - Научно становище „Оценка на риска от проникване и разпространение на Чума по дребните преживни животни /Peste des Petits Ruminants/ на територията на Република България”[/LINK] , [B]Доц. д-р Емилия Иванова, двм, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф.д-р Г. Павлов”; д-р Цвятко Александров, дирекция „ЗХОЖКФ”, ЦУ на БАБХ; д-р Красимира Григорова;[/B] 5.[LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2014/5._%D0%95%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0_1.pdf - Съществува ли опасност от разпространение на Echinococcus multilocularis у нас ?[/LINK] , [B]Д-р Иван Русев;[/B] 6.[LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2014/6._%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A9%D0%95_-_%D0%98%D0%91%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%A0%D0%9E.pdf - Анализ на новите заразни болести и свързаните с тях епидемични/епизоотични рискове за животните и хората [/LINK] , [B]Проф. д-р Д. Качева, Институт по биология и имунология на размножаването, БАН;[/B] 7.[LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2014/7._EMF_S_Okoliyski.docx.pdf - Влиянието на електромагнитни полета и радиочестотна радиация върху репродукцията на хора и животни"[/LINK] ,[B] Д-р Стефан Околийски, Институт по биология и имунология на размножаването, БАН;[/B] 8. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2014/8._%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%A6%D0%9E%D0%A0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5-_21-11-_2014.pdf - Научно становище относно спецификата на някои епизоотични рискови фактори в България[/LINK], [B]Проф.д-р Иван Г. Божков;[/B] 9.  Ретроспективен анализ на нормативно-правната рамка в областта на ветеринарно-санитарния контрол на млякото и млечните продукти за периода 1947-2013,Д-р Илиян Костов, експерт по ветеринарни въпроси и безопасност на храните;. д-р Гергана Николова, Kатедра “Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, ВМФ, Тракийски Университет, Стара Загора; д-р Донка Попова, Център за оценка на риска, БАБХ; д-р Теодора Саракостова, Център за оценка на риска, БАБХ;[/B] 10. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2014/10._Dirofilarioza-distribution_and_risk_for_Europe-Ivo_Ivanov.pdf - Дирофилариоза - разпространение и потенциална опасност за Европа[/LINK] , [B]Д-р Иво Иванов, Ветеринарна клиника „Зоопланета“, София; [/B] 11. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2014/11._AltMashevaLast2.pdf - Алтернативна защита на зеленчуковите култури от вредители[/LINK], [B]Проф. д-р Стойка Машева, Доц. д-р Винелина Янкова, Институт по зеленчукови култури „Марица“; [/B] 12. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2014/12._4-Draft_10_December_Edited.pdf - Цинк, мед и ванадий: биологична активност, храни и здраве[/LINK],[B] Доц. Радостина Александрова, д-р Делка Салкова, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, БАН; [/B] 13. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2014/13_Scientific_opinion_Gumboro.pdf - Ефикасна имунопрофилактика срещу Инфекциозния бурзит (болестта Гумборо) - най-важната предпоставка за отглеждането на здрави пилета и рентабилно производство на птиче месо и яйца[/LINK], [B]доц. д-р Волфганг Герхард Люпке, двм, преподавател по „ЖИВОТНОВЪДНИ ТЕХНОЛОГИИ” към ВУАРР, гр.Пловдив, филиал гр. В.Търново; д-р Теодора Саракостова, Център за оценка на риска, БАБХ; [/B] 14. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2014/14._STANOVISTE_(Prof._L._Angelov)-last_version.pdf - Съдържание на биологично активни и антиканцерогенни субстанции в мастната фракция на млякото и млечните продукти[/LINK], [B]проф. дбн. Любомир Ангелов, Институт по криобиология и хранителни технологии, ССА;[/B] 15. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2014/15._STANOVISHTE_D.Djilianov.pdf - Научно становище „ГМ растения с повишена устойчивост към неблагоприятни условия на околната среда – ползи и рискове“[/LINK], [B]Проф. Д-р Дмитър Джилянов, Агробиоинститут, София;[/B] 16. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2014/16._Stanovishte_2014__Olia_Karadjova2(1).pdf - Научно становище за риска от навлизане и разпространение на опасния неприятел и вектор на вируси -видовия комплекс Bemisia tabaci в България[/LINK],[U][I][LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2014/16._Stanovishte_Annex_1_O_Karadjova.pdf - Приложение 1[/LINK][/I][/U] , [B]Караджова О., Kръстева Х., Илиева Ж., Институт по почвознание, агротехнологии и растителна защита, ССА; [/B] 17. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2014/17._Salm.-zoonozi-2013-5.pdf - Анализ на данните за разпространението и типизирането на салмонелите, изолирани от животни, храни, околна среда и фуражи в България през 2013г.[/LINK],[B] д-р Гергана Николова, Kатедра “Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, ВМФ, Тракийски Университет; д-р Георги Чобанов, Център за оценка на риска, БАБХ.[/B]

Архив