18-03-2016

1. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2015/%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%95%D0%9D_%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97_%D0%9D%D0%90_%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A2%D0%90_%D0%9D%D0%90_%D0%94%D0%98%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF_%E2%80%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%9D_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%E2%80%9D_%D0%9D%D0%90_%D0%91%D0%90%D0%91%D0%A5_Laska_Kostadinova.pdf - АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВЕН АНАЛИЗ НА СТАТУТА НА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ” НА БАБХ ВЪВ ВРЪЗКА С ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ И ФУРАЖИТЕ[/LINK], [B]Л. Костадинова, ВМФ, Тракийски университет;[/B] 2.[LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2015/%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%9D%D0%90_%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%AF_%D0%97%D0%90_%D0%A0%D0%95%D0%90%D0%93%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95_%D0%9F%D0%A0%D0%98_%D0%91%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98_%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%A3%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98_%E2%80%93_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98_%D0%92%D0%AA%D0%92_%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0_%D0%93-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_Balieva.pdf - ГОТОВНОСТ НА БЪЛГАРИЯ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ – РЕГУЛАЦИИ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНИЯ СЕКТОР[/LINK], [B]д-р Гергана Николова Балиева, „Ветеринарно законодателство и мениджмънт”,Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет;[/B] 3.[LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2015/%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98_%D0%92_%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%90__Teri_Vrabcheva.pdf - КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ЕВРОПА И ОПАСНОСТТА ОТ МИКОТОКСИНИТЕ[/LINK], [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2015/%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98_%D0%92_%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%90__Teri_Vrabcheva.pdf - КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ЕВРОПА И ОПАСНОСТТА ОТ МИКОТОКСИНИТЕ[/LINK] [B]Доц. д-р Тери Врабчева, дм, Национален център по обществено здраве и анализи;[/B] 4.[LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2015/%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_Tcachev.pdf - Лайшманиоза при кучета и хора в България[/LINK],[B] Проф.двмн Илия Цачев, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора;[/B] 5.[LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2015/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5__%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8__Olq_Karadjova.pdf - Научно становище за разпространението на цикадите (Hemiptera: Cicadomorpha & Fulgoromorpha) по житните култури и слънчогледа в България и видовете потенциални вектори на Xylella fastidiosa, регулиран патоген за територията на ЕС [/LINK], [B]проф д-р Оля Караджова, доц. д-р Христина Kръстева, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, Селскостопанска Академия;[/B] 6.[LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2015/%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%AA%D0%A7%D0%9D%D0%98_%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90_%D0%9E%D0%A2_%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%A6%D0%98_%D0%98_%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%9D%D0%90_%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%9E_%D0%9E%D0%A2_%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%98_%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98_%D0%A1_%D0%A4%D0%9B%D0%A3%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A5%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%98__Pavlov_Ralica_Kuchukova.pdf - ОСТАТЪЧНИ КОЛИЧЕСТВА ОТ АНТИБИОТИЦИ И БЕЗОПАСНОСТ НА МЕСО ОТ РИБИ ТРЕТИРАНИ С ФЛУОРОХИНОЛОНИ[/LINK],[B]Д-р Ралица Кючукова, PhD; Проф. Александър Павлов,Тракийски универистет, Ветеринарномедицински факултет;[/B] 7.[LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2015/%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90_%D0%9D%D0%90_%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%90_%D0%9E%D0%A2_%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%9E_%D0%98%D0%9B%D0%98_%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%9E_%D0%9D%D0%90_%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%98_%D0%97%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E_%D0%9D%D0%90_%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%98_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9A%D0%A2%D0%98_%D0%9E%D0%A2_%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%98_%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF_Djilqnov.pdf - ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ РАЗРАБОТВАНЕТО ИЛИ НЕРАЗРАБОТВАНЕТО НА СИСТЕМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦЕННИ ПРОДУКТИ ОТ ТРАСГЕННИ РАСТЕНИЯ[/LINK], [B]Проф. Д-р Димитър Джилянов, Агробиоинститут, София;[/B] 8.[LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2015/%D0%9F%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95__%D0%92_%D0%A1%D0%AA%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A2%D0%9E_%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%95__Tsolova_Bogoeva.pdf - ПЕСТИЦИДИТЕ В СЪВРЕМЕННОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ. РИСКОВЕ И АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ[/LINK], [B]Доц. д-р Елена Цолова,Институт по земеделие, Кюстендил; д-р Ирена Богоева, Център за оценка на риска, БАБХ; [/B] 9.[LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2015/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%97%D0%9D%D0%98_%D0%92%D0%98%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%95_%D0%97%D0%90_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B_%D0%9D%D0%90_%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95_%D0%9F%D0%A0%D0%98_%D0%9E%D0%A2%D0%93%D0%9B%D0%95%D0%96%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%95_Stoika_Masheva.pdf - ПОЛЕЗНИ ВИДОВЕ ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ[/LINK], [B]Проф. д-р Стойка Машева, Доц. д-р Винелина Янкова, Гл. ас. д-р Дима Маркова, Институт по зеленчукови култури „Марица”-Пловдив[/B] 10.[LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2015/%D0%A0%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%95%D0%9D_%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97_%D0%9D%D0%90_%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90_%D0%A3%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90_%D0%92_%D0%91%D0%AA%D0%9B%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%AF_Bojkov.pdf - РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНО-ПРАВНАТА УРЕДБА В БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОЕПИЗООТИЧНАТА ДЕЙНОСТ И НЕЙНИТЕ СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ[/LINK], [B]ПРОФ. ИВАН БОЖКОВ – ВМФ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ;[/B] 11. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2015/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_Filipov.pdf - Роля на инвазивните комарни видове от род Aedes при разпространението на екзотични вирусни заболявания в Южна Европа и Средиземноморския басейн[/LINK], [B]Гл. сс. д-р Чавдар Филипов, ФВМ при ЛТУ - София;[/B] 12. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2015/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8_Hristo_Naidenski.pdf - Роля на мигриращите птици за разпространението на зоонозни патогени[/LINK], [B]Христо Найденски, Институт по микробиология „Стефан Ангелов” при БАН;[/B] 13.[LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2015/%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%95_%D0%98_%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D_%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94_Nana_Nikolova.pdf - ХРАНЕНЕ И СМЕНЕН ТРУД[/LINK], [B]д-р Нана Николова;[/B] 14.[LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2015/%D0%A5%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81__%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%B5%D1%89%D0%B8_%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BE_Daskalova.pdf - Хуманно отношение при зашеметяване и умъртвяване на риби, стрес – фактори, влияещи върху качеството и безопасността на рибното месо[/LINK], [B]проф. дн Александър Павлов, д-р Александра Даскалова, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет;[/B]

Архив