17-09-2019

Научните становища са публикувани на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/updating-drvs-job-done-after-10-years-and-34-nutrients?utm_medium=email&utm_source=sccoop&utm_campaign=drvdataviz2019&utm_content=en

Данните от проучването и референтните стойности са включени в интерактивната платформа на EFSA “DRV Finder”, достъпна на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/interactive-pages/drvs?utm_medium=email&utm_source=sccoop&utm_campaign=drvdataviz2019&utm_content=en

В допълнение, EFSA е разработила и видео материали и анимации, публикувани на следния линк: https://shared-assets.adobe.com/link/3423e4a8-b989-4f2c-5502-2f796f0a7971.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив