17-03-2015

Научно становище за безопасността на модифициран каолин с полиакрилова киселина и натриеви соли, предназначени да влизат в контакт с храни

д-р инж. Снежана Тодорова
главен експерт в дирекция „Оценка на риска“, ЦОР
Това становище на панела „Материали в контакт с храни, ензими, ароматизанти и помощни средства” (CEF) при EFSA разглежда оценката на веществото каолин, което е използвано в комбинация с полиакрилова киселина и натриеви соли [1]. Каолинът е предназначен за включване в еднокомпонентни или многокомпонентни опаковки/обвивки (слоеве), които абсорбират кислорода от заобикалящата среда, като по този начин предпазват храната. Той е оценен и одобрен за използване като добавки в пластмасови материали, влизащи в контакт с храни, а така също и като хранителна добавка.
Каолинът представлява вид глина с бял цвят. Използва се като съставна част при производството на порцеланови изделия, хартия, гуми, бои и много други продукти. Около половината от добития каолин се използва при производството на хартия. Голяма част се използва и в порцелановата индустрия. При високи температури, използвани при производството на порцелан, каолинът не изменя цвета си, което го прави особено ценен при производството на бял порцелан [2].
Споменатите по-горе компоненти са включени в газовo-бариерни слоеве на съполимера етилен винилов алкохол (EVOH). Той се използва като вътрешен слой в многослойни материали, влизащи в контакт с храни. Морфологичните изследвания, които са проведени, показват наличие на каолинова глина с различни размери, които са диспергирани в EVOH и са под 100 nm. На базата на миграционните резултати е установено, че има ниска миграция на алуминий или магнезий, които са неорганични съставки на каолина. Границата им на откриване е от 0.07 mg/kg до 2.2 mg/kg. Тези стойности са незначителни и не представляват опасност за консуматора. Установено, е че миграцията на полиакрилна киселина не надвишава 6 mg/kg храна при условията, които са предвидени за употреба на артикула.
CEF панелът прави заключение, че веществото каолин може да се използва за влагане в EVOH съполимер, ако размерът на частиците му са под 100 nm и е вложен до 12% в EVOH. Този материал може да се използва като вътрешен слой в пластмасов многослоен материал, който влиза в контакт с храни и напитки съхранявани при стайна температура до 6 месеца.
Литература:
1. Scientific Opinion on the safety assessment of the substances, kaolin and polyacrylic acid, sodium salt, for use
in food contact materials, EFSA Journal 2014;12(4):3637
10.05.2014г.

Архив