19-05-2017

Информация от ЕФСА относно публикувано [B]научно становище за вероятността от проникване на векторно преносимите заболявания (VBD)[/B], достъпно на електронната страница на ЕФСА на следния линк - [LINK]http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4793 - http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4793[/LINK], и [LINK]http://focalpointbg.com/files/VBDsco/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A5_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf - резюме на български език[/LINK], изготвено от Центъра за оценка на риска. Становището е изготвено по молба на Европейската комисия. Като част от това научно становище, е изготвена и [LINK]http://focalpointbg.com/files/VBDsco/Vector_borne_disease-r3.gif - интерактивна карта[/LINK], която предоставя информация относно векторно преносимите заболявания по достъпен за разбиране начин. Тази карта би могла да се използва от управляващите риска за приоритизиране на мерките за контрол. Национален контактен център на EFSA Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на земеделието и храните Бул. Цар Борис III, 136 1618, София БЪЛГАРИЯ EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Архив