17-03-2015

Научно становище за преоценка на ароматното веществo 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene

Научен доклад на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), публикуван на 4 юни 2013 г., заменящ вариант издадена на 16 май 2013г.
Резюме
По искане на Европейската комисия панелът на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA): „Mатериали в контакт с храни, ензими, ароматизанти и спомагателни средства (CEF)“ е изготвил научно становище за преоценка на ароматното вещество 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene. На 26-тото пленарно заседание на Експертната група на EFSA по „Хранителни добавки, ароматизанти, спомагателни вещества и материалите в контакт с храни (AFC)“ проведено на 27-29 Ноември 2007г. е обсъдена преоценката на част от ароматизантите включени в Общия списък за ароматизанти и по-специално група 19 (FGE.19). Тази група, включва α-, β-ненаситени алдехиди или кетони, за чиято структура се счита, че може да предизвиква
генотоксичност. В това научно становище на EFSA базирайки се на in vitro и in vivo изследванията панелът CEF прави заключението, че 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene има мутагеннен ефект и следователно употребата и наличието му в храна представлява опасност за хората.

Архив