17-03-2015

Научно становище за преоценка на микрокристален восък (E 905) като хранителна добавка


Панелът по хранителни добавки и източници на хранителни вещества, добавени към храни (ANS) е изготвил научно становище относно микрокристален восък, който се използва като хранителна добавка (E 905).
Микрокристалният восък (Е 905) е твърда рафинирана смес от наситени въглеводороди, главно парафин, получен от нефт. Броят на въглеродните атоми във въглеводородната верига е в интервала между C41- C51.
Експертите отбелязват, че микрокристалният восък има физико-химични характеристики сходни с тези на минералните масла. Той е разрешен за повърхностна обработка на не-шоколадови изделия, дъвки, както и декорации на хранителни изделия и пълнежи. Използва се за обработка на повърхността на някои плодове като пъпеш, папая, манго и авокадо.
През 1990 г. е направена оценка на добавката от Научният комитет по храните, а по-късно през 1995 г. от Експертният комитет по хранителни добавки (JECFA). Определена е допустима дневна доза (ДДД) от 20 мг/кг за минерални масла, парафини и микрокристални восъци. Допустимата дневна доза е количеството вещество, което хората могат да консумират ежедневно през целия си живот, без съществен риск за здравето.
Експертите от Панела отбелязат, че продуктите от минерални масла се натрупват в тъканите и имат дълготраен ефект с изключение на микрокристалните восъци.
Освен това е доказано, че няма опасения за генотоксичност от E 905. При изследвания свързани с токсичния ефект при минералните масла, които от химична гледна точка са тясно свързани с микрокристалните восъци, е установено, че те нямат вреден ефект върху човешкото здраве.
Панелът е стигнал до заключението, че тъй като няма данни за дългосрочна токсичност и канцерогенност за добавката E 905, то следователно и ДДД не може да бъде установена.
От друга страна абсорбцията, метаболизма и отделянето показват, че стомашно-чревната абсорбция на пречистени въглеводороди зависи от техните физични свойства и молекулен състав (дължина на въглеродната веригата). Установено е, че не се абсорбират въглеводородни фракции с брой на въглеродните атоми над С32.
Оценката на експозицията на Е905 се доближава до тази на високо вискозитетните минерални масла и следователно употребата на микрокристалния восък Е905 като хранителна добавка е безопасна.

Архив