17-03-2015

Панел на EFSA по диетични продукти, хранене и алергии (NDA)
Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия
Резюме
 
По искане на Европейската комисия на Панела по диетични продукти, хранене и алергии беше възложено да изготви научно становище за процедура за разрешаване по отношение на здравни претенции за калций и витамин D и намаляване на риска от остеопорозни фрактури чрез намаляване на загубата на костно вещество според член 14 на Регламент (EC) No 1924/20061. Подадено е заявление от Abtei Pharma Vertriebs GmbH до компетентните органи в Германия, съгласно член 14 от Регламент (EC) No 1924/2006, за таблетки за дъвчене, съдържащи 1000 mg калций и 800 I.U. витамин D3 и намаляването на риска от загуба на костно вещество и остеопорозни фрактури. Препоръчаната дневна доза е една таблетка за дъвкане дневно (в допълнение към обичайната диета), като целевата популация за претенцията са жени на 50 и повече години. Обаче, тъй като няма разлика между калция и витамин D, приемани с храната или като добавка по отношение на забавянето на намаляването на костната минерална плътност (BMD) сред целевата популация, научната оценка на здравната претенция се отнася за всички форми на калций и витамин D. Това предполага, че трябва да се определят подходящи условия за използване за претенцията за калций и витамин D и намаляването на риска от загуба на костно вещество у жени на 50 и повече години за общ прием на калций и витамин D, не само за тях, приемани като добавка, предложена от кандидатстващия. Между приема на калций, самостоятелно или в комбинация с витамин D и намаляването на загубата на BMD, което може да допринесе за намаляване на риска от костни фрактури, беше установена причинноследствена връзка. Тази връзка предполага, че критичният нутриент във връзка с обявения ефект е калцият.
Дневният прием на витамин D, необходим за 97.5 % от жените над 64-годишна възраст за поддържане на концентрация в серум 25(OH)D над 50 nmol/L през зимата е около 876 I.U. (21.9 ?g). В контекста на нисък обичаен прием на калций (около 300 mg/ден), 500 mg/ден калций като добавка намалява риска от остеопорозни фрактури чрез намаляване на загубата на BMD при жени след менопаузата. Наблюдавани са допълнителни ползи в смисъл превенция на загубата на BMD и намаляване на риска от счупвания при обичаен прием на калций от 700 mg/ден до около 1100 mg/ден с добавяне на прием на калций от 500 mg/ден до 1200 mg/ден. Медицинският институт определи адекватен прием на калций от 1200 mg/ден за възрастни над 50 години въз основа на задържане на калций от различни изследвания, оценки и данни за промените в BMD и съдържанието на минерали в костите. Панелът предлага поне 1200 mg калций от всички източници или поне 1200 mg калций и 800 I.U. витамин D от всички източници дневно да се вземат пред вид при определяне на условия за използване за претенция за намаляване на риска от загуба на BMD, което на свой ред допринася за намаляване на риска от костни фрактури. Целевата популация е жени на 50 и повече години. Определени са горни граници за приемлив прием (UL) за калций и витамин D при възрастни.

Архив