17-09-2019

На 12 септември 2019 г., на електронната страница на EFSA за публикувано научно становище на тема: ‘Appropriate age range for introduction of complementary feeding into an infant’s diet’, достъпно на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5780.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив