21-11-2018

Информация за публикувано от EFSA  научно становище на тема:  Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in  feed and food”, в което се актуализира допустимия прием на диоксини и диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCB) и потвърждава, че излагането на тези замърсители в храната представлява риск за здравето на потребителя.

 

Становището е достъпно на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5333.

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив