12-08-2020

EFSA публикува научно становище на тема: „Оценнка на риска от наличието на гликоалкалоиди в храни и фуражи и по-конкретно в картофи и продукти, получени от тях“.

Установени са най-ниски нива на наблюдавани нежелани ефекти от 1 милиграм на килограм телесно тегло на ден. Идентифицирана е опасността за здравето на бебета и малки деца, като са взети под внимание както средните, така и високите потребители. Сред възрастните съществува опасност за здравето само за високите потребители.

Становището е достъпно на електронната страница на уебсайта на EFSA, на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/news/glycoalkaloids-potatoes-public-health-risks-assessed#:~:text=Among%20adults%2C%20there%20is%20a,of%20body%20weight%20per%20day.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив