09-11-2018

Публикувано от EFSA научно становище на тема: "Hazard analysis approaches for certain small retail establishments and food donations: second scientific opinion”.

 В становището е описан разработен от EFSA нов подход за управление на безопасността на храните, с цел улесняване на  търговците на дребно и хранителни продукти от дарения.

Документът е достъпен на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/181107

 

 

 Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив